Saturday, August 1, 2009

ikhtibar at-thani

kepada pelajar dua aman diminta bersedia untuk menghadapi ujian setara dua yang akan diadakan pada 6 Ogos 2009 bersamaan hari khamis. untuk makluman pelajar ujian akan berlangsung selama dua jam setengah.

untuk memudahkan para pelajar membuat persediaan maka di sini ustaz perturunkan sedikit sebanyak bentuk-bentuk soalan yang akan ditanya nanti.

seperti biasa ustaz akan beri dua teks di dalam bahasa arab. pelajar diminta meneliti dan cuba memahami teks untuk memudahkan mereka menjawab soalan. pelajar diminta menjawab soalan berdasarkan teks. teks pertama ada jawapan objektif diberikan dan teks kedua pelajar perlu menjawab dengan ayat sendiri berpandukan teks yang diberi.

pelajar juga diminta untuk memberikan makna perkataan yang serupa dan juga makna yang berlawanan.

seterusnya pelajar akan diuji dengan soalan berbentuk qawaid nahu arabiah. soalan meliputi semua qawaid yang telah dipelajari.

pelajar juga diminta mengisi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

itu sedikit sebanyak bentuk soalan yang akan ditanya pada ujian setara dua nanti.

akhir kalam ustaz nasihatkan pelajar memperuntukkan sedikit usaha untuk mentelaah pelajaran yang lepas dan cuba sedaya upaya untuk menjawab soalan yang diberikan.

INFO SEMASA

slide show